Retourformulier ArtEZ Press

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)


Aan: ArtEZ Press
T.a.v. Hexspoor E-fulfilment
Van Salmstraat 54
5281 RS Boxtel
E-mail: order@support.hexspoor.nl

Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van onderstaande producten herroep.

Ordernummer:

Artikelnummer Naam product Aantal Reden retour (*1) Vervolgactie (*2)

(*1) Reden retour, kies uit:
1: Beschadigd ontvangen
2: Verkeerd artikel
3: Verkeerde maat
4: Teleurgesteld in artikel
5: Niet besteld
6: Overig (svp reden zelf aangeven)

(*2) Vervolgactie, kies uit:
1: Zelfde artikel opnieuw toesturen
2: Ander artikel toesturen (svp aangeven welke)
3: Crediteren

Besteld op/ontvangen op:


Debiteurnummer:

Naam:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

E-mail:

Telefoonnummer:

Bankrekeningnr. IBAN (i.v.m. terugstorten):


Datum:

Handtekening: ________________________Stuur de zending inclusief het geprinte retour formulier en kopie factuur of pakbon naar:
ArtEZ Press
T.a.v. Hexspoor E-fulfilment
Van Salmstraat 54
5281 RS Boxtel